top of page
  • Whatsapp
  • Facebook
  • LinkedIn
Judge's Table
PROTOCOL

Voorafgaand aan de eigenlijke bemiddeling wordt aan beide partijen toelichting gegeven over de wettelijk verplichte onderwerpen die aan bod moeten komen in de overeenkomst die tussen de partijen onderling en de bemiddelaar ondertekend wordt. In samenspraak met de bemiddelaar worden bij manier van spreken de ‘spelregels’ vastgelegd, waarvoor de partijen zich verbinden deze na te leven.

 

Tegelijk wordt de aandacht gevestigd op de fundamentele principes van een bemiddelingstraject en wordt een tijdschema voor de duur van de bemiddeling vastgelegd. Deze is verschillend van bemiddeling tot bemiddeling en wordt geval per geval bekeken. 

bottom of page