• Whatsapp
  • Facebook
  • LinkedIn
Cozy Office
DIENSTENWET

De beroepsaansprakelijkheid van de bemiddelaar wordt verzekerd door AIG Europe SA – Pleinlaan 11 te 1050 Brussel.

 

Waarborg Beroepsaansprakelijkheid:  € 125.000 voor alle schade van alle verzekerden per verzekeringsperiode

 

Waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating:

 

€ 1.250.000 per schadegeval voor zaakschade, letselschade en gevolgschade vermengd

 

€ 12.500 per schadegeval voor zaakschade aan toevertrouwde goederen

 

Waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid na Levering:

 

€ 1.250.000 per schadegeval en per verzekeringsperiode, voor zaakschade, letselschade en gevolgschade vermengd

 

€ 25.000 per schadegeval en per verzekeringsperiode voor onstoffelijke schade die geen gevolgschade is

 

De dienstverlening


U kan bij mediatus terecht voor onder meer volgende diensten:

  • verzoeningspogingen en onderhandelingen

  • bemiddeling in burger- en commerciële zaken

  • bemiddeling in familiale zaken

 

De prijzen van de dienstverlening verschillen naargelang de aard en duur van de te leveren prestaties. Na een inleidend gesprek wordt een kostenraming en uurtarief afgesproken.