top of page
  • Whatsapp
  • Facebook
  • LinkedIn
Cozy Office
DIENSTENWET

De beroepsaansprakelijkheid van de bemiddelaar wordt verzekerd door AIG Europe SA – Pleinlaan 11 te 1050 Brussel.

 

Waarborg Beroepsaansprakelijkheid:  € 125.000 voor alle schade van alle verzekerden per verzekeringsperiode

 

Waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating:

 

€ 1.250.000 per schadegeval voor zaakschade, letselschade en gevolgschade vermengd

 

€ 12.500 per schadegeval voor zaakschade aan toevertrouwde goederen

 

Waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid na Levering:

 

€ 1.250.000 per schadegeval en per verzekeringsperiode, voor zaakschade, letselschade en gevolgschade vermengd

 

€ 25.000 per schadegeval en per verzekeringsperiode voor onstoffelijke schade die geen gevolgschade is

 

De dienstverlening


U kan bij mediatus terecht voor onder meer volgende diensten:

  • verzoeningspogingen en onderhandelingen

  • bemiddeling in burger- en commerciële zaken

  • bemiddeling in familiale zaken

 

De prijzen van de dienstverlening verschillen naargelang de aard en duur van de te leveren prestaties. Na een inleidend gesprek wordt een kostenraming en uurtarief afgesproken.

bottom of page