top of page
  • Whatsapp
  • Facebook
  • LinkedIn
180817_147316_753b731a45c8e542bea6047f20ed-1436889_800_468.jpg
WELKOM

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met conflicten en discussies.

Deze conflicten duiken op in de familiale sfeer waar oud-geliefden plotseling met getrokken messen tegenover elkaar staan wanneer het bijvoorbeeld gaat over een regeling voor de kinderen of de verdeling van het opgebouwde vermogen.

Broers of zussen gunnen elkaar het licht in de ogen niet meer bij de verdeling van de nalatenschap van moeder en/of vader.

Ook ondernemingen zien zich verongelijkt door een handelspartner welke nalaat een factuur te betalen, een bouwwerk die niet correct is opgeleverd of een levering van handelsgoederen welke gebreken vertonen.

Ruzies tussen aandeelhouders, zaakvoerders, … kunnen de onderneming verlammen met rampzalige gevolgen voor de verdere toekomst van de onderneming.

Bij elk van deze conflicten doet men traditioneel beroep op een advocaat, scherpt men de messen en tracht men het conflict op te lossen door “zijn eigen gelijk” voor de rechter te halen.

Verschillende meningen en tegenovergestelde belangen liggen aan de basis van het ontstaan van conflicten. Elk heeft daarbij zijn “eigen waarheid”. In een klassieke juridische procedure denkt men in winnaars en verliezers.

Bemiddeling is een volwaardig alternatief voor de klassieke gerechtelijke procedure. Het laat toe op een vrijwillig manier, in alle vertrouwen en onder leiding van een onafhankelijke, onpartijdige en erkende bemiddelaar een conflict op te lossen.

WAT WIJ DOEN
WAT IS BEMIDDELEN?
DIENSTEN
DIENSTENWET
PROTOCOL
bottom of page